Spoliarium

Juan Luna – Spoliarium

“Just gonna stand here and watch me burn”, alam natin ang kantang ‘to.  Sa mga hindi paki youtube na lang. Wag nang pamartir. Nasasaktan ka na. Pilipino, gumising na!

Maganda ang maputi, maganda ang matangkad,maganda ang matangos ang ilong. Bakit ba pinaniniwalaan ang mga ito? May saysay bang paniwalaan ito? Nasaan ang pinagpipitagang kulay na kayumanggi? Ang Bantot, ang dapang ilong, ang tao na kung tawagin ay Pilipino, Maharlikang pinagkaitan sa kanyang sariling bayan dahil naiiba siya. Hindi siya banyaga. Sayang.

Tumitingin sa internet, sa TV, at sa magasin. Kinukumpara ang sarili sa salamin. Nang ‘di magustuhan dali-daling nagpapaponds ,cherifer, at sabay kimpit sa ilong. Pilipinong nagpipipino, makinis na balat, hindi pa ba sapat ito?

Pilipino na tinuturing dukha, mangmang, indiyo, alipin. Gisingin na ang natutulog na Jose Rizal sa mga puso.  At ipagdiwang ang iyong kaarawan ngayon. Isang batalyon ng mga Pepe. Guluhin ang mundo at ipakita ang liwanag!

Hala bira!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s